ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН НА ПРАЗНУВАЩИТЕ ДНЕС! Днес празнуваме Св. Варвара! Бъдете здрави и успяващи във всичко! Св. Варвара живяла през времето на император Максимиан. В Илиопол живял един богат и знатен човек на име Диоскор. Жена му умряла. Едничката си дъщеря Варвара той обичал и пазел като очите си. Полагал големи грижи за нейното езическо възпитание, защото сам бил езичник. Девойката била необикновено красива. До нейното пълнолетие баща й я държал делече от всяко общество. В своите богати стаи, построени на висока кула, Варвара не виждала никого освен възпитателките си и слугините. От високото й жилище се откривала великолепна гледка към намиращите се в далечината планини, гори и равнини, към светлия небесен лазур. Веднъж девойката загледана в природната красота, започнала да размишлява: - Чия ръка е създала тая красота?