На 4 и 5 декември е Св. Варвара и св. Сава! 4, 5 декември– Св. Варвара,Св. Сава В българския традиционен календар има множество празници, чиито древен произход е засвидетелстван от нашите учени-историци, етнографи и фолклористи. Самата наша празнично-обредна система съхранила много от традициите на предците ни, които основали тази държава. Поради това нашия бит и фолклор се откроявава от този на останалите народи. Българските народни празници са разделенини на две големи групи – есенно-зимни и пролетно –летни. Към първата група на традиционните ни празници спадат денят на светците Св.Варвара, Св. Сава и Св. Никола. С тях започва цикъла на зимните празници. Според народното вярване Св. Варвара и Св. Сава са две сестри, а Св. Никола е техен брат. Денят на Св. Варвара се празнува на 4. декември. Народът я възприема като покровителка на болестта шарка. За това на този ден не се споменава това име. За да я умилостивят старите хора са я наричали Баба шарка, Лелята и други такива епитети. Обикновено на този ден в някои райони на страната се коли кокошка. Това често се е срещало в Тракия. Заради това този ден там се е наричал и кокошиден. Пак там в празничната вечер се стопаните кадят за първи път къщата си, затова тази вечер за тях е първата кадена вечер. Но това важи само за Тракия. В останалите райони на страната това става на Игнажден (20.12). На празника на Св. Варвара в Западна България се извършват определени ритуали, чийто главно действащи лица са малките деца и това съвсем естествено, тъй като именно те най-често са се разболявали от шарка. Те обикалят къщите. Тези деца се наричат Варварици. В българския традиционен календар денят на Св.Варвара е известен и като Женска Коледа. На следващия 5.12. българите почитат Св. Сава. Народът сваща Св. Сава като сестра на Св. Варвара. На този ден се почита духът покровител. Всеки дом и всяко семейство имат дух покровител, който обикновено приема обаза на смок,т.е. змия.